Thứ Tư , 25 Tháng Một 2017
Tiêu Điểm
Home » LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Blog Archives

Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao mới nhất

CÁC NGHỊ QUYẾT MỚI NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Có hiệu lực từ 01/7/2013) Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:           Phần 1: LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.             Phần 2: CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (Áp dụng từ 01/7/2013).              Phần 3: THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH ... Read More »