Tuesday , 25 October 2016
Tiêu Điểm
Home » nghị định hướng dẫn luật đấu thầu mới nhất 2013

Blog Archives

luật đấu thầu mới nhất 2013

luat-dau-dau-sua-doi-moi-nhat

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU, CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ KỸ NĂNG XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất. Hướng dẫn xử lý tình huống trong đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng; Phần thứ hai. Hướng dẫn xử lý tình huống về công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; Phần thứ ba. Hướng dẫn xử lý ... Read More »