Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp

Blog Archives

Sơ đồ kế toán hạch toán xã phường thị trấn

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH & SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Nội dung sách có các phần: Phần 1t: Khung pháp lý về kế toán xã, phường, thị trấn. Phần 2: Danh mục và  biểu mẫu chứng từ kế toán xã, phường, thị trấn Phần 3: hệ thống tài khoản kế toán và một số phương pháp định khoản – thiết lập sơ đồ kế toán xã , phường, thị trấn Phần 4: Mẫu sổ kế toán và báo cáo tài chính, quyết toán xã, phường, thị trấn Phần ... Read More »