Thứ Hai , 18 Tháng Mười Hai 2017
Tiêu Điểm
Home » nghiệp vụ kế toán kho bạc tabmis

Blog Archives

Chế độ kế toán ngân sách-nghiệp vụ kho bạc TABMIS

chế độ kế toán ngân sách nhà nước

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Đây là, công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình phân bổ dự toán kinh phí Ngân sách nhà nước (NSNN); tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; tình hình vay và trả nợ vay của NSNN; các loại ... Read More »