Thứ Tư , 21 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » Phong tục tập quán tín ngưỡng trong cộng đồng các dân tộc việt nam

Blog Archives

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam

PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2012/NĐ-CP NGÀY 08-11-2012) LỊCH SỬ VĂN HOÁ TRONG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM Cuốn cuốn sách gồm các phần sau: Phần thứ nhất. Pháp lệnh và quy định mới nhất về thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo Phần thứ hai. Tra cứu một số các tình huống pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng Phần thứ ba. Phong tục tập quán tín ngưỡng trong cộng đồng các dân tộc việt nam Phần thứ tư. Lịch sử các lễ hội tôn giáo việt ... Read More »