Thứ Sáu , 19 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » phụ cấp trong cơ quan

Blog Archives

Chế độ quản lý tài sản nhà nước-quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC – QUẢN LÝ, THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ ĐIỀU HÀNH NGÂN  SÁCH & CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC Việc quản lý, sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức tài sản Nhà nước hiện nay trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đang là một vấn đề cấp thiết và quan trọng. Nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đúng quy định, trong thời gian vừa qua, Nhà nước ta đã ban hành ... Read More »