Wednesday , 23 April 2014
Tiêu Điểm
Home » Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012

Blog Archives

Định mức dự toán xây dựng phần lắp đặt sửa chữa 2014

dinh-muc-lap-dat-sua-chua-2013

Định mức dự toán xây dựng  phần lắp đặt sửa chữa 2014, được công bố tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây Dựng . Định mức Dự toán Sữa chữa số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 . giá 350,000đ Read More »