Sunday , 31 August 2014
Tiêu Điểm
Home » Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012

Blog Archives

Định mức dự toán xây dựng phần lắp đặt sửa chữa 2014

Định mức dự toán xây dựng phần lắp đặt sửa chữa 2014

Định mức dự toán xây dựng  phần lắp đặt sửa chữa 2014, được công bố tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây Dựng . Định mức Dự toán Sữa chữa số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 . giá 365,000đ Ngày 26-12-2012 BỘ XÂY DỰNG Công bố định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD. Định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm ... Read More »