Thứ Sáu , 19 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » sách chế độ kế toán doanh nghiệp

Blog Archives

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp (hiệu lực thi hành từ ngày 05-02-2015). Thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006. Chế độ kế toán mới áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Trong đó, có một số điểm đáng lưu ý là: 1. Bỏ 3 hình thức ghi sổ kế toán (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung); 2. Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc ... Read More »