Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » sách dành cho giám đốc

Blog Archives

Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong doanh nghiệp dành cho Giám đốc

GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT NHẰM HỖ TRỢ  PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY DÀNH CHO GIÁM ĐỐC Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Nhận thức về nền kinh tế ViệtNam trong giai đoạn hiện nay; Phần thứ hai. Các giải pháp cho doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng; Phần thứ ba. Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ, vừa giai đoạn hiện nay ; Phần thứ tư. Tra cứu một số chính sách về thuế, miễn giảm, gia hạn thuế nhằm tháo ... Read More »