Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » Tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng

Blog Archives

Hướng dẫn thực hiện tự phê bình và phê bình dành cho cán bộ đảng viên

TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH DÀNH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NGÀY NAY Tự phê bình và phê bình là một trong những quy luật phát triển của Đảng và là nguyên tắc, chế độ thường xuyên trong tổ chức, sinh hoạt Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giáo dục cán bộ, đảng viên nắm chắc, khéo sử dụng vũ khí tự phê bình – phê bình và sửa chữa để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, ... Read More »