Saturday , 22 October 2016
Tiêu Điểm
Home » thuế tndn năm 2013

Blog Archives

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2013-2014

thuế thu nhập doanh nghiệp 2013

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 2013-2014 (QUỐC HỘI KHÓA XIII ĐÃ THÔNG QUA NGÀY 19.6.2013)  Áp dụng chính thức cho tất cả các doanh nghiệp từ ngày 01/07/2013 Sách có nội dung như sau: Quốc hội thông qua kỳ họp quốc hội khóa XIII, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp… Với 91,57% đại biểu tán thành, chiều 19/6 Quốc hội đã thông qua qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu ... Read More »