Thứ Tư , 21 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » Văn hóa Phật giáo trong đời sống tinh thần và vật chất của người Việt Nam

Blog Archives

Văn hóa phật giáo và lịch sử các ngôi chùa ở Việt Nam

VĂN HÓA PHẬT GIÁO VÀ LỊCH SỬ CÁC NGÔI CHA Ở VIỆT NAM” Nội dung của cuốn sách này bao gồm 3 phần:   Phần 1. Văn hóa Phật giáo – Suối nguồn đời sống tâm linh của người Việt Nam ( Anh hưởng sâu sắc của Phật giáo đến nền văn hóa dân tộc; Văn hóa Phật giáo – Biểu tượng thường hằng và triết lí nhân sinh trong cuộc sống; Nghệ thuật và các giá trị của Phật giáo – Thấm đẫm tính nhân văn và ý nghĩa triết học…); Phần 2. Văn hóa Phật giáo trong đời ... Read More »