Thứ Sáu , 19 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » luật tổ chức chính quyền địa phương » luật tổ chức chính quyền địa phương

luật tổ chức chính quyền địa phương

luật tổ chức chính quyền địa phương

xếp hạng

uật tổ chức chính quyền địa phương

Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, nội dung của Luật quy định chi tiết về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. Luật cũng xác định các đơn vị hành chính gồm có tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện); xã, phường, thị trấn (cấp xã) và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*