Thứ Tư , 18 Tháng Bảy 2018
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » Tìm hiểu quy định mới về quản lý dự án xây dựng công trình

Tìm hiểu quy định mới về quản lý dự án xây dựng công trình

Tìm hiểu quy định mới về quản lý dự án xây dựng công trình

xếp hạng


Tìm Hiểu Quy Định Mới Về Quản Lý Dự Án Xây Dựng Công Trình

Ngày 18/06/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày 05/8/2015). Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tìm hiểu quy định mới về quản lý dự án xây dựng công trình

Tìm hiểu quy định mới về quản lý dự án xây dựng công trình

Bên cạnh đó, chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản về quản lý chi phí xây dựng, hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý cho phí đầu tư xây dựng, quy định về quy hoạch x6y dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình, hợp đồng trong xây dựng… Cụ thể, như: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015, Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015,…

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động phối hợp Trung tâm pháp luật Sài Gòn – Ha Nội cho xuất bản cuốn sách:Tìm Hiểu Quy Định Mới Về Quản Lý Dự Án Xây Dựng Công Trình. Nội dung gồm những phần chính sau đây:

Phần thứ nhất: Quy định mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phần thứ hai: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Phần thứ ba: Quy định mới về quy hoạch, quản lý chất lượng, bảo trì công trình & hợp đồng xây dựng

Phần thứ tư: Luật Xây dựng

Sách có dộ dày 430 trang.Gía phát hành 350,000dd/ 1 cuốn

 GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*