Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH » TÌM HIỂU VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TIẾP DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

TÌM HIỂU VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TIẾP DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

TÌM HIỂU VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TIẾP DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

xếp hạng


TÌM HIỂU VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TIẾP DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (Quy Định Mới Nhất Về Quản Lý Hộ Tịch, Đăng Ký Cư Trú, Chứng Minh Nhân Dân, Hôn Nhân Gia Đình Và Luật Khiếu Nại, Luật Tố Cáo) 

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định chính trị – xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Cụ thể như sau: TT số 190/2012/TT-BTC ngày 09-11-2012 sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam; TT số 155/2012/TT-BTC ngày 20-9-2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới; TTLT số 06/2012/TTLT-BTP-BNG ngày 19-6-2012 sửa đổi về đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài; TT số 27/2012/TT-BCA ngày 16-5-2012 quy định về mẫu Chứng minh nhân dân; NĐ số 06/2012/NĐ-CP ngày 02-01-2012 sửa đổi về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; TT số 80/2011/TT-BCA ngày 15-12-2011 Quy định về quy trình đăng ký cư trú; Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11-11-2011; Luật Tố cáo số 02/2011/QH13 ngày 11-11-2011; NĐ số 76/2012/NĐ-CP ngày 03-10-2012 hướng dẫn Luật Tố cáo; NĐ số 75/2012/NĐ-CP ngày 03-10-2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật khiếu nại; CT số 14/CT-TTg ngày 18-5-2012 chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; TT LT số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16-3-2012 quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…;

cuốn sách “TÌM HIỂU VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TIẾP DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (Quy Định Mới Nhất Về Quản Lý Hộ Tịch, Đăng Ký Cư Trú, Chứng Minh Nhân Dân, Hôn Nhân Gia Đình Và Luật Khiếu Nại, Luật Tố Cáo) ”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Cơ sở pháp luật về công tác hoạt động thi hành án dân sự

Phần II. Quy định mới về quản lý lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước và đăng ký giao dịch bảo đảm

Phần III. Quy định mới về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong các hoạt động bổ trợ tư pháp

Phần IV. Quy định mới nhất về quản lý hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân, hôn nhân và gia đình

Phần V. Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và văn bản hướng dẫn công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Phần VI. Quy định mới nhất về chế độ đặc thù và công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ, công chức làm công tác tư pháp

Phần VII. Hệ thống biểu mẫu mới nhất áp dụng trong ngành tư pháp

 GIÁ BÁN:   325.000 đ / cuốn

Đã bao gồm phí vận chuyển tận nơi và hóa đơn tài chính.

Mua sách liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT 

Địa chỉ: 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TP.HCM.

Tel: 0978 718 705 , 08.66600627
Email: sachluatvn@yahoo.com

Web: www.sachluat.vn

Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác sau 2 ngày làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*