Chủ Nhật , 19 Tháng Tám 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » LUẬT TỐ TỤNG » TRA CỨU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM (2004-2014)

TRA CỨU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM (2004-2014)

TRA CỨU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM (2004-2014)

xếp hạng


KỸ NĂNG TRA CỨU CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM (2004-2014)
(TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC ĐIỀU, KHOẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ LÀ SỰ VIỆN DẪN CÁC ĐIỀU, KHOẢN CỦA CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DÃN THI HÀNH)

Ỹ NĂNG TRA CỨU CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM (2004-2014)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XII, kỳ họp thức 9 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Bô luật tố tụng dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2011) đã có sự kế thừa và phát triển pháp luật tố tụng dân sự của Nhà nước, thể chế chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp; công cụ pháp lý phục vụ giải quyết các vụ việc dân sự, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.
Để việc áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2011) được thống nhất và thực hiện Nghị quyết số 60/2011/NQ-QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XII về việc thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, năm 2012, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành các Nghị quyết hướng dẫn thực hiện Bộ luật Tố tụng dân sự(được sửa đổi, bổ sung năm 2011), năm 2013, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành các thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự.
Với mục đích phục vụ cho viêc áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2011) được thuận tiện, Ban biên soạn Nhà xuất bản biện soạn cuốn sách nêu trên, cuốn sách đã thống kê, tập hợp và xắp xếp các văn bản quy định chi tiết , hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2011) tương ứng với các điều, khoản, Các nghị quyết, các thông tư liên tịch của các ban ngành là những văn bản mớinhất, có hiệu lực thi hành từ năm 2004-2013
Để giúp bạn đọc, đặc biệt là thẩm phán, luật sư và những người tham gia nghiên cứu, vận dụng và áp dụng luật, ban biên soạn đã xắp xếp thành danh mục các thuật ngữ theo tên các điều luật của Bộ luật Tố tụng dân sự, đồng thời ban biên soạn còn bổ sung phần phụ lục với các mẫu văn bản tố tụng mới nhất và đang có hiệu lực trong tố tụng dân sự.
Do đây là lĩnh vực khó và phức tạp, nên mặc dù ban biên soạn đã có nhiều cố gắng nhưng chắc không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận được sự góp ý và phê bình của bạn đọc.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc
Sách dày 512 trang khổ 20×28 cm, giấy trắng bi bằng, in xong v pht hnh thng 11 năm 2013. giá phát hành là: 325.000đ/c

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:
  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627

Tham khảo thêm các sách liên quan:

1/ Các thông tư liên tịch của toài án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ tư pháp, Bộ công an về hình sự – dân sự – hành chính – kinh tế – lao động năm 2010-2014 giá: 325.000đ
2/ Kỹ năng tra cứu các điều và văn bản áp dụng Bộ luật hình sự việt nam (năm 1999-2014)
(Tương ứng các điều, khoản của bộ luật hình sự là sự viện dẫn các điều, khoản các văn bản hướng dẫn thi hành) giá: 325.000 đ
3/ Kỹ năng tra cứu các điều và văn bản áp dụng Bộ luật dân sự việt nam (năm 2005-2014)
(Tương ứng các điều, khoản của bộ luật dân sự là sự viện dẫn các điều, khoản các văn bản hướng dẫn thi hành) giá: 325.000 đ

4/ Kỹ năng tra cứu các điều và văn bản áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự việt nam (năm 2003-2014)
(Tương ứng các điều, khoản của bộ luật tố tụng hình sự là sự viện dẫn các điều, khoản các văn bản hướng dẫn thi hành) giá: 325.000 đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*