Chủ Nhật , 23 Tháng Chín 2018
Tiêu Điểm
Home » HÀNH CHÍNH » Tuyển tập các bài phát biểu, mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị và kỹ năng tổ chức cuộc họp 2015

Tuyển tập các bài phát biểu, mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị và kỹ năng tổ chức cuộc họp 2015

Tuyển tập các bài phát biểu, mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị và kỹ năng tổ chức cuộc họp 2015

xếp hạng


Tuyển tập các bài phát biểu, mẫu diễn văn khai mạc 2015, bế mạc hội nghị 2015 và kỹ năng soạn thảo văn bản, chuẩn bj tổ chức cuộc họp, hội thảo, diễn đàn, quy chế phát ngôn trong các cơ quang đơn vị hành chính sự nghiệ – doanh nghiệp 2015
Soạn thảo văn bản, chuẩn bị các bài diễn văn 2015, phát biểu; tổ chức các cuộc họp, sự kiện, hội nghị là những công việc rất quan trọng, thường xuyên trong quá trình ra quyết định, điều hành và kiểm soát công việc của các nhà lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp 2015

Tuyển tập các bài phát biểu, mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị và kỹ năng tổ chức cuộc họp

Tuyển tập các bài phát biểu, mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị và kỹ năng tổ chức cuộc họp

Do đó, để hoàn thiện và nâng cao các kỹ năng này đồng thời cung cấp cho các cán bộ, công chức, viên chức và những người quan tâm tìm hiểu về những bài phát bài phát ngôn, diễn văn, bài phát biểu thường dùng trong các sự kiện, hội nghị, ngày kỷ niệm;…Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội xin giới thiệu cuốn sách:

“TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU, MẪU DIỄN VĂN,

KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ

VÀ KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN, CHUẨN BỊ TỔ CHỨC

CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN,

QUY CHẾ PHÁT NGÔN TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ

HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – DOANH NGHIỆP”

Nội dung cuốn sách gồm có những phần sau:

Phần thứ nhất. Kỹ năng soạn thảo các văn bản hành chính dùng trong các cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp;

Phần thứ hai. Kỹ năng tổ chức cuộc họp, diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong cơ quan, đơn vị, hành chính sự nghiệp;

Phần thứ ba. Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn các tỉnh địa phương;

Phần thứ tư. Tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, chào mừng, kỷ niệm thường dùng trong các cơ quan, đơn vị hành chính;

Phần thứ năm. Tuyển tập các bài phát biểu thường dùng trong các sự kiện, hội nghị.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*