Thứ Bảy , 18 Tháng Tám 2018
Tiêu Điểm
Home » HÀNH CHÍNH » Tuyển tập các mẫu diễn văn, các bài phát biểu dành cho lãnh đạo cán bộ công chức, viên chức ngành công an

Tuyển tập các mẫu diễn văn, các bài phát biểu dành cho lãnh đạo cán bộ công chức, viên chức ngành công an

Tuyển tập các mẫu diễn văn, các bài phát biểu dành cho lãnh đạo cán bộ công chức, viên chức ngành công an

xếp hạng


Hướng dẫn soạn thảo văn bản, tuyển tập các mẫu diễn văn, các bài phát biểu dành cho lãnh đạo cán bộ công chức, viên chức ngành công an

Lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức ngành công an trong quá trình ra quyết định, tổ chức, điều hành và kiểm soát công việc, không thể thiếu được công cụ hữu hiệu là hệ thống văn bản. Trong thực tế, nhận thức đúng, hiểu thấu và viết chuẩn một loại văn bản nào đó cần nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa việc chuẩn bị các bài diễn văn, phát biểu trong các ngày lễ, hội họp, ngày kỷ niệm trong ngành…. cũng rất được lãnh đạo, cán bộ quản lý  quan tâm.

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN - TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN, CÁC BÀI PHÁT BIỂU DÀNH CHO LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH CÔNG AN

mẫu diễn ,văn bài phát biểu dành cho ngành công an

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản  trong ngành công an, Nhà xuất bản lao động xã hội cho xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN – TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN, CÁC BÀI PHÁT BIỂU DÀNH CHO LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH CÔNG AN”.
Cuốn sách bao gồm các phần chính sau:
Phần thứ  I. MẪU ĐĂNG KÝ LIÊN QUAN HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU, CƯ TRÚ,  LƯU TRÚ
Phần thứ  II. MẪU ĐĂNG KÝ LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN GIAO THÔNG, CẤP PHÉP XE, ĐĂNG KÝ XE
Phần thứ  III. MẪU ĐĂNG KÝ LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT NHẬP CẢNH, HỘ CHIẾU
Phần thứ  IV. MẪU ĐĂNG KÝ LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, XÁC MINH LÝ LỊCH, TƯ PHÁP
Phần thứ  V. MẪU ĐĂNG KÝ LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGÀNH CÔNG AN
Phần thứ  VI. MẪU DIỄN VĂN, THƯ THƯỜNG DÙNG TRONG NGÀNH CÔNG AN
Cuốn sách đã hệ thống hóa, tập hợp những mẫu văn bản, mẫu diễn văn, bài phát biểu đã được sử dụng trong thực tế hoạt động của ngành công an. Đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị, cần thiết cho các cơ quan quản lý ngành công an và các bạn  đọc khác quan tâm đến lĩnh vực văn bản trong  ngành công an.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2014.

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*