Thứ Năm , 15 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » CÁC LUẬT KHÁC » VĂN HÓA » Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở mới nhất

Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở mới nhất

Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở mới nhất

xếp hạng


VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ

HÌnh sách :Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở mới nhất

Chương I. Kỹ năng giao tiếp,

Chương II. Những nội dung cơ bản về văn hóa công sở.

MỤC I. Kỹ năng giao tiếp nơi công sở

MỤC II. Kỹ năng ứng xử với đồng nghiệp

MỤC II. Kỹ năng ứng xử với cấp trên

MỤC III. Kỹ năng ứng xử với cấp dưới

MỤC III. Kỹ năng ứng xử với khách hàng

MỤC II. Những điều nên tránh  nơi công sơ

MỤC II. Những bài học về giao tiếp nơi công sở

Chương III. Văn hóa doanh nghiệp.

Chương  IV. Văn hóa ứng xử học đường, bệnh viện, khi tham gia giao thông…

Chương V. Quy tắc ứng xử trong các cơ quan ban ngành

Sách có độ dày 448 trang. Giá phát hành 325,000đ/1 cuốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*