Thursday , 24 July 2014
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » LUẬT ĐẤU THẦU

LUẬT ĐẤU THẦU

Sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014

sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014

Sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014 Nhà xuất bản lao động cho in cuốn sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014, cuốn sách bao gồm luật đấu thầu năm 2014, kèm các thông tư nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu do Bộ Xây Dựng ban hành mới nhất Ngày 26-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014). Sự ra đời của Luật Đấu thầu sẽ góp phần hoàn thiện chính ... Read More »

HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN 2014

HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN 2014

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NĂM 2014 PHẦN 1. LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2014 PHẦN 2. HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MUA SẮM, CHI TIÊU NỘI BỘ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Thông tư 184/2013 BTC hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp Thông tu 85/2013 quy định về trình tự, thủ tục ... Read More »

LUẬT ĐẤU THẦU 2014 ÁP DỤNG 1-7-2014

LUẬT ĐẤU THẦU 2014

LUẬT ĐẤU THẦU 2014 Áp dụng 01-7-2014 – LUẬT XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ, LẬP QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Trong công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề quản lý đầu tư xây dựng công trình, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị là những lĩnh vực lớn thu hút sự quan tâm hàng đầu của Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Để tạo điều kiện đưa hoạt động đầu tư xây dựng, ... Read More »

luật đấu thầu mới nhất 2013

luat-dau-dau-sua-doi-moi-nhat

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU, CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ KỸ NĂNG XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất. Hướng dẫn xử lý tình huống trong đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng; Phần thứ hai. Hướng dẫn xử lý tình huống về công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; Phần thứ ba. Hướng dẫn xử lý ... Read More »