Sunday , 21 December 2014
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG (page 2)

XÂY DỰNG

Sách định mức duy trì cây xanh độ thị và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng 2014

Sách định mức duy trì cây xanh độ thị và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng

 Sách định mức duy trì cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng Xây dựng là lĩnh vực lớn luôn thu hút sự quan tâm của Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan đơn vị và người dân. Thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều quy định mới về lĩnh vực xây dựng, quản lý chất lượng, thẩm định, thiết kế xây dựng công trình. Ngoài ra ngày 30-5-2014, Bộ Xây dựng cũng ban hành QĐ 591/QĐ-BXD Về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống ... Read More »

Hướng dẫn thi hành luật đất đai nhà ở 2014

hướng dẫn thi hành luật đất đai nhà ở 2014

Hướng dẫn thi hành luật đất đai nhà ở 2014, sách mới nhất, Luật Đất đai là công cụ pháp lý quan trọng để Nhà nước quản lý, điều tiết các mối quan hệ về đất đai. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách đất đai, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Để các quy định đổi mới của Luật sớm ... Read More »

SÁCH LUẬT XÂY DỰNG 2014

sách luật xây dựng 2014

Sách luật xây dựng năm 2014, quy định mới về quản lý chất lượng, thẩm tra thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình xây dựng Ngày 23/6/2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật xây dựng sửa đổi năm 2014 (gồm 10 chương, 168 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015) Theo đó, Luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; về quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, ... Read More »

Sách hướng dẫn thi hành luật đất đai 2014

sách hướng dẫn thi hành luật đất đai 2014

Hướng dẫn thi hành luật đất đai 2014, quy định mới về giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 2014 Ngày 15–5–2014, Chính phủ ban hành các Nghị định quan trọng hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 đó là: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ 01-7-2014 và thay thế các Nghị định sau: a) Nghị định số 181/2004 ngày 29/10/2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai; b) Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ... Read More »

Sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014

sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014

Sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014 Nhà xuất bản lao động cho in cuốn sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014, cuốn sách bao gồm luật đấu thầu năm 2014, kèm các thông tư nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu do Bộ Xây Dựng ban hành mới nhất Ngày 26-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014). Sự ra đời của Luật Đấu thầu sẽ góp phần hoàn thiện chính ... Read More »

Định mức và đơn giá xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp 2014

sách định mức và đơn giá xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp 2014

Sách định mức và đơn giá xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp 2014 Trong những năm qua ngành điện luôn được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm và đầu tư thích đáng. Đồng thời để ngành điện vận hành theo đúng quy định pháp luật, thời gian qua Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới như: QĐ 4887/QĐ-BCT ngày 30-5-2014 Quy định về giá bán điện, TT 16/2014/TT-BCT ngày 29-05-2014 Quy định về thực hiện giá bán điện, QĐ 28/2014/Q?-TTg ngày 07-04-2014 Quy định ... Read More »

Sách hướng dẫn giải quyết khiếu nại tố cáo, bồi thường luật đất đai 2014

Sách hướng dẫn giải quyết khiếu nại tố cáo, bồi thường luật đất đai 2014

HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, QUẢN LÝ QUY HOACH, SỬ DỤNG ĐẤT, THU HỒI BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ & VĂN BẢN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT PHẦN 1. LUẬT ĐẤT ĐAI ĐAI  ĐƯƠC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, KHÓA XIII VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ NHÀ Ở PHẦN 2. CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ CHỦ YẾU PHẦN 3. QUẢN LÝ VỀ QUY HOACH SỬ DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ THU HỒI, BỒI THƯỜNG, HỖ TRƠ, TÁI ... Read More »

HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN 2014

HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN 2014

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NĂM 2014 PHẦN 1. LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2014 PHẦN 2. HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MUA SẮM, CHI TIÊU NỘI BỘ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Thông tư 184/2013 BTC hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp Thông tu 85/2013 quy định về trình tự, thủ tục ... Read More »

LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2014

LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2014

LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2014 KỲ HỌP THỨ VI QUỐC HỘI KHÓA XIII (ÁP DỤNG 01-7-2014) VÀ TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ Phòng, chống cháy, nổ là một việc làm cấp thiết, nhất là ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ... Read More »

LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở NĂM 2014

luật đất đai nhà ở năm 2014

Hướng dẫn thi hành luật đất đai, Luật đất đai nhà ở năm 2014,quy định mới về giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 2014 Ngày 15–5–2014, Chính phủ ban hành các Nghị định quan trọng hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 đó là: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ 01-7-2014 và thay thế các Nghị định sau: a) Nghị định số 181/2004 ngày 29/10/2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai; ... Read More »