Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH » XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

xếp hạng


QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – MỨC XỬ PHẠT VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ.
Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Thùy Linh – Việt Trinh
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 427
Giá bìa: 335.000 đồng

XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC kế toán
Ngày 16/9/2013, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định này quy định chi tiết về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập.
Theo Nghị định, hầu hết các mức phạt tiền trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đều tăng gấp đôi so với quy định hiện hành, từ 30 triệu đồng lên 60 triệu đồng. Đối với lĩnh vực kiểm toán độc lập, Nghị định này quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 50 triệu đồng; đối với tổ chức là 100 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2013, thay thế các Nghị định 185/2004/NĐ-CP và Nghị định 39/2011/NĐ-CP.
Nhằm giúp các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý Nhà nước,… thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – MỨC XỬ PHẠT
VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:

Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN.

Phần 2: HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

Phần 3: CHỈ DẪN LUẬT KẾ TOÁN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
Mục 1. Những quy định chung.
Mục 2. Nội dung công tác kế toán.
Mục 3. Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán.
Mục 4. Hoạt động nghề nghiệp kế toán.
Mục 5. Quản lý Nhà nước về kế toán.

Phần 4: QUY ĐỊNH VỀ PHỤC HỒI, XỬ LÝ TÀI LIỆU KẾ TOÁN BỊ MẤT, BỊ HỦY HOẠI.

Phần 5: LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC – LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP.

Phần 6: CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN.

Phần 7: VĂN BẢN MỚI VỀ LÃI SUẤT CHO VAY ĐẦU TƯ – THUẾ.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 427 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2013.

Giá: 335.000 đồng

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:
  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*